Uputstva

Opšte
Preduslovi
Linkovi za instalaciju
Deinstalacija programa
Importovanje šifrarnika
Prijem podataka
Pomoć
Šifrarnik objekata, modula
Pišite programeru !
Opšta evidencija PDV
Rashodi
Uputstvo za instalaciju
Logovanje
Pojmovi
Slanje / Snimanje podataka
Startovanje programa
Šifrarnici
Otvaranje novih modula/magacina
Pokretanje MySQL servera
Pregled obračuna PDV
Automatsko knjiženje izvoda
Komercijalni uslovi korišćenja
Podešavanja
Korekcija salda
Podaci o korisniku programa
Uvoz podataka druge firme RMP systema
Provera verzije programa
Prenos u finansijsko
Šifrarnik opšti POPDV
Početna podešavanja i unos nove firme
Uvoz šifrarnika robe u nivelaciju
Izbor privrednog subjekta
Osnovne radnje u formama
Promena datuma knjiženja
Promena firme,korisnika i/ili servera
Uvoz podataka (Restore backup files)
Detaljan šifrarnik POPDV
Veleprodaja
Avansni računi
Šifrarnik tipova robe
Porudžbenica
Povraćaj od kupca
Šifrarnik robe
Virmani
Knjiga izdatih računa
Knjiga prihoda i rashoda
Šifrarnik poslovnih partnera
Interna otpremnica
Faktura
Otpremnica
Rastur-Kalo-Lom
Knjiga primljenih računa
Kartica robe
PK2
Šifrarnik tekućih računa
Fakture u kalkulaciju
Interna prijemnica
Veleprodajna kalkulacija
Tekući računi
Manjak
Predračun
Popis robe
Šifarnik jedinice mere
Dramin RMP System – Veleprodaja
Pregled nefakturisane robe
Kartica poslovnog partnera
Popis robe na dan
Početno stanje
Obrazac KEP
Rashodi
Promet
Kalkulacija
Fakture
Ugostitelj
List DPU – Dnevni promet ugostitelja
Nivelacija
Virmani
Knjiga prihoda i rashoda
Uvod
Knjiga primljenih računa
Kartica robe
Obrazac KEP
Predračun
Popis robe
Šifrarnik robe
Rashodi
Knjiga izdatih računa
Repromaterijal
Šifarnik jedinice mere
Izdatnica
Manjak
Šifrarnik materijala
Sastojci proizvoda
Povraćaj dobavljaču
Knjiga primljenih računa
Sastojci proizvoda
Višak
Popis materijala
Prijemnica
Rastur - Lom - Kalo
Popis materijala na dan
Plate
Virmani
Šifrarnik meseci
Rekapitulacija
Šifrarnik poreza
Platni spisak
Rad u modulu Plate
Dramin RMP System – Plate
Šifarnik doprinosa na teret radnika
PP OD
Obračuni
M-4
Uvoz podataka iz Harbour programa (*.DBF)
Šifarnik radnika
Šifarnik doprinosa na teret poslodavca
Nalozi za prenos
Isplatni listići
Pojedinačna poreska prijava
Obrazac NZ-1
Šifarnik radnika
Rad sa obračunima
Kartica zarada zaposlenih
PP OPJ
Rekapitulacija plaćenih doprinosa za PIO
Maloprodaja
Maloprodaja
Interna prijemnica
Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima
Otpremnica
Prijemnica
Obrazac KEP
Predračun
Popis robe
PK2
Šifrarnik tipova robe
Šifrarnik poslovnih partnera
Prihodi
Kartica poslovnog partnera
Maloprodajna kalkulacija
Tekući računi
Povraćaj od kupca
Šifrarnik robe
Rashodi
Promet
Šifrarnik tekućih računa
Kalkulacija
Avansni računi
Šifrarnik tipova robe
Popis robe na dan
Početno stanje
Rastur-Kalo-Lom
Nivelacija
Virmani
Knjiga izdatih računa
Šifarnik PDV
Fakture
Interna otpremnica
Faktura
Porudžbenica
Povraćaj dobavljaču
Manjak
Knjiga primljenih računa
Kartica robe
Knjiga prihoda i rashoda
Šifarnik jedinice mere
Pregled dugovanja i potraživanja
Finansijsko
Finansijsko - opšte
Bruto bilans
Izveštaj o tokovima gotovine
Prenos u finansijsko
Pregled rasknjiženih naloga
Podešavanje bilansa
Finansijski izveštaji
Elektronski izvod podataka
Konta u klasi
Nalog za knjiženje
Rekapitulacija
Nalog blagajni – Naplati
Bilans stanja
Importovanje kontnog plana
Kontni plan 3.1
Kontni plan 4.0
Povezivanje kartica konta – izvod otvorenih stavki
Zaključni list
Bilans uspeha
Izveštaj o promenama na kapitalu
Virmani
Kartica konta
Statistički aneks
Podešavanja KIR/KPR
Šifrarnik dokumenata