Podaci o korisniku programa (3.1)

Ovaj prozor nam služi za unos osnovnih informacija o korisniku programa. On se obično formira prilikom instalacije i registrovanja na samom početku rada sa programom.

Međutim, ukoliko radite neke izmene vezane za vaše preduzeće, možete se pozvati na ovu opciju u programu. Nakon unetih izmena klikom na dugme Snimi podatke o korisniku programa izmene će biti evidentirane i sačuvane.

NAPOMENA : Nakon unešenih početnih podešavanja, ostale izmene o privrednim subjektima koje obrađujete kroz program Dramin RMP system vršite u podešavanjima