Rekapitulacija

Izveštaji → Rekapitulacija

Izborom ove opcije iz menija Izveštaji otvara nam se sledeća forma:

RMPFinansijskoRekapitulacija

Rekapitulacija nam daje prikaz knjiženja po klasama.

Ovde, prvenstveno, možemo da odredimo opseg od kog do kog datuma želimo da vidimo promene, kao i da nam prikazuje i rasknjižene i nerasknjižene naloge, ili samo rasknjižene.

Glavni deo prozora nam daje prikaz stanja po klasama ponaosob, dok je u donjem delu ukupan iznos za sve klase i to posebno za Početno stanje, za Promet bez početnog stanja, Kumulativno, kao i ukupan saldo.

Klikom na stavku Štampa u meniju Rekapitulacija pozivamo obrazac za štampu . Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl+P.