Šifrarnik opšti PO PDV

Opšti šifarnik PO PDV je pregled šifara poreske evidencije koja je obavezna od 1.7.2018. Ovaj šifarnik možete odštampati ili izvesti u xml. U programu je informativne prirode i nema neke posebne funkcionalnost, osim spomenutih. Podatke povlači sa našeg sajta i prikazuje ih u vašem programu Dramin RMP System.