Deinstalacija programa (3.1)

Deinstalaciju programa možete obaviti iz Control Panel -a, Add or Remove Programs, … Ako želite to da uradite drugačije, pogledajte primer deinstalacije programa Dramin e20 Kasa i saznajte detaljnije o proceduri deinstalacije programa.

Kao i instalaciona procedura programa i deinstalaciona procedura je uobičajena za sve windows programe i u kratkim crtama, radi se na sledeći način : pritisnite taster Start, među Svi programi pronađite folder Dramin, odaberite Dramin …, Deinstalacija programa Na ekranu će Vam se pojaviti :

DeinstalacijaProgramaDraminRMPsystem

Odaberite Napred i dobićete sledeći prozor :

DeinstalacijaProgramaDraminRMPsystem2

Odaberite Deinstaliraj i na ekranu se pojavljuje :

DeinstalacijaProgramaDraminRMPsystem3

Ovim ste završili deinstalaciju programa Dramin RMP system sa Vašeg računara. Ostalo je još samo da pritisnete taster Kraj i Vaš računar ima jedan program manje.