Importovanje šifrarnika

Ako ste pre Dramin RMP System-a koristili neki drugi program, kroz importovanje šifrarnika imate mogućnost da uvezete svoje stare šifrarnike, kako robe tako i poslovnih partnera.

Prilikom same instalacije, u My Documets-u naći ćete tri dodatne ikonice excel formata. To su tabele čija forma mora biti zadovoljena da bi se odreðeni šifrarnici mogli preneti u program.

Ako ste kojim slučajem neki od tih fajlova obrisali, možete ih ponovo kreirati klikom na taster Otvori primer datoteku na formi za uvoz šifrarnika.