Rashodi

Sve promene vezane za troškove jednog pravnog lica upisujemo u opciju Rashodi.

DraminRMPsystemMaloprodajaRashodi

Izborom opcije Rashodi iz menija Promene otvara nam se prozor za unos Rashoda.

Unos stavki vršimo izborom opcije Novi iz padajućeg menija Rashodi, klikom na ikonicu Novi iz toolbar menija ili jednostavno klikom na taster Insert.

Datum knjiženja –unosi se trenutni datum knjiženja.

Naziv dokumenta –klikom na plavu strelicu biramo opis na koji se naš rashod odnosi. Ukoliko želimo da unesemo novog poslovnog partnera koga nema u datom prozoru, to ćemo uraditi preko menija Šifarnici→Poslovni partneri čime nam se otvara prozor za unos novog poslovnog partnera. Dvoklikom na upisanu stavku, ili kombinacijom tastera Ctrl+Enter vraćamo se na početni prozor za unos Rashoda.

Broj dokumenta –predstavlja nam broj dokumenta ili neki naš interni broj.

Datum dokumenta –upisujemo na osnovu fakture koju unosimo u rashod, odnosno datum izvoda ukoliko se radi o finansijskim rashodima.

Lični rashodi –u ovo polje unosimo iznose vezane za doprinose zaposlenih i poslodavca.

Nemateijalni troškovi –predstavljaju osnovicu svih onih računa koji predastavljaju trošak jednog parvnog lica.

Finansijski rashodi –obuhvataju bankarske provizije, kamate isl.

Rashodi –je polje koje se automatski upisuje popunjavanjem jednog od prethodnih polja.

Prethodni PDV – upisujemo iznos PDV koji je sastavni deo računa upisanog u polje Nematerijalni troškovi.

Prethodni PDV koji se ne može odbiti– upisujemo iznos PDV koji je deo računa upisanog u polje Nematerijalni troškovi, a predstavlja PDV koji ne ulazi u obračun PDV

KPR –štrihiranjem ove opcije u okviru Rashoda, odabrana stavka se automatski upisuje u Knjigu primljenih računa, čime se izbegava dvostruko knjiženje, kako u rashodima, tako i ručnim unosom u KPR.

Nakon unetih podataka potrebno je snimiti promene klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl + S.

Posle opcije snimi pristupa se rasknjižavanju, izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Rashodi, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl + R. Na isti način vršimo i otključavanje Rashoda, nakon čega opet možemo da vršimo izmene unutar određene stavke koju smo otključali.

Rashodi’ -> ‘Briši’. Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki prihodi.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

‘Rashodi’ -> ‘Štampa’. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Rashoda. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl+P.

Da ne bi imali nepregledan prozor, preko opcije Prikaži rasknjiženjeiz toolbar menija ili izborom opcije iz menija Prikaz, program nam daje samo one stavke koje nisu rasknjižene.

Takođe, možemo da izaberemo i period za koji želimo da vidimo iznos rashoda, tako što ispišemo datum od , do koga želimo da vidimo stanja i nakon klika na ikonicu Osveži u toolbar-u, u donjem delu prozora, status baru, možemo da vidimo vrednost naših rashoda.