Manjak

Unos manjka vršimo preko ikonice novi ili menija Manjak ili kombinacijom tastera Ctrl+Ins.

Posle opcije snimi pristupa se rasknjižavanju, izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Manjak, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl + R. Na isti način vršimo i otključavanje Manjka, nakon čega opet možemo da vršimo izmene unutar njega.

Izborom opcije Briši vršimo brisanje stavke Manjak ili kompletnog Manjka u zavisnosti od toga da li je trenutno aktivan levi ili desni deo prozora. Ukoliko je trenutno aktivan desni deo glavnog dela prozora pre brisanja svake konkretne stavke pojaviæe se dodatni prozor na kom æe nas program upitati da li smo sigurni da želimo obrisati tu stavku i tako sprečiti slučajno brisanje stavki.

Ukoliko je trenutno aktivan levi deo prozora ovom opcijom se briše ceo Manjak ali potrebno je naglasiti da je ovakvo brisanje moguæe samo ukoliko je on prazan i ne sadrži nijednu stavku i da æe nas u suprotnom program sprečiti u njenom brisanju. To bi, logično, značilo da za onoj višak koje nije prazan prvo moramo obrisati sve njegove stavke pre nego to izvršimo samo njegovo brisanje.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

Klikom na stavku Štampa u meniju pozivamo obrazac za štampu Manjak. Sam proces štampe poèinje klikom na opciju štampa, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl+P.