Uvoz šifrarnika robe u nivelaciju

Prilikom izrade nivelacije možete pojedinačno unositi artikle koje nivelišete, a ako je te artikle po nekom kriterijumu moguće grupusati, možete ih uneti više odjednom. Dijalog koji vam se otvara prilikom izbora uvoza više artikala odjednom je :

UvozNivelacija

Kriterijumi za unos su automatska šifra, šifra koju ste sami dodelili artiklu, stopa PDV-a, jedinica mere, nabavna cena, prodajna cena ili kataloški broj. Ako polja za unos kriterijuma za uvoz su prazna, program neće filtrirati podatke po tom, zamenarenom kriterijumu, odnosno uvoziće po jednom ili više unešenih kriterijuma za grupisanje artikala.

Naša preporuka je da polje kataloški broj u šifrarniku robe Vam bude primarni kriterijum za grupisanje podataka.