Komercijalni uslovi korišćenja Dramin RMP system-a

Dramin RMP system možete besplatno preuzeti sa naše web stranice (kliknite odve) i koristiti mesec dana u punoj funkcionalnosti.

Naknada za korišćenje programa vrši se mesečno ili godišnje po računaru u skladu sa cenovnikom.

Program možete instalirati sami uz korišćenje uputstava koja imate na našim web stranicama. Telefonski suport u instalaciji i korišćenju programa ne postoji kao besplatna usluga i stvar je ugovora sa nama. Program možemo i mi tj. neko od naših distributera da za Vas instalira, i košta minimum 50€, što zavisi od broja računara i kompleksnosti instalacije na Vašem sistemu. Za ugovoreni iznos instalacije dobijate i besplatnu obuku za korišćenje programa od pola sata. Ako smatrate da Vam treba više sati obuke, kroz ugovor definišemo oblasti koje želite da pređemo, potreban broj sati i način na koji verifikujemo postignut rezultat obuke. Kao što je već spomenuto, telefonski suport nije besplatan i ako smatrate da Vam je potreban, kroz ugovor definišemo broj sati i cenu za uslugu telefonske podrške.

Program nakon instalacije koristite kao takav. Mi kao proizvođači ne snosimo nikakvu odgovornost za eventualno nastalu štetu u bilo kom smislu zbog instalacije ili korišćenja našeg programa. Program možete koristiti jedino ako ste saglasni sa tim uslovom.

Za program se periodično objavljuju izmene i dopune koje niste dužni da preuzimate. Ako ih preuzimate, savetujemo Vas da sačuvate predhodnu verziju programa kao i podatke, kako bi ste u slučaju potrebe mogli program i podatke vratiti u predhodno stanje. Izmene i dopune preuzimate na vlastitu odgovornost i ne snosimo nikakvu odgovornost u slučaju nastanka bilo kakve materijalne i nematerijalne štete. Izmene i dopune možete koristiti jedino ako ste saglasnim sa tim uslovom.

Program može biti prilagođen vašim zahtevima uz naknadu u iznosu od 25€ po satu za svaki započeti sat za manje izmene, 300 do 500€ za izmene koje zahtevaju do nedelju dana rada, odnosno za izmene koje zahtevaju višenedeljni (višemesečni) rad kroz ugovor definišemo obim posla, cenu i rokove. Nismo dužni da svakom Vašem zahtevu izađemo u susret bez obzira na njegovu opravdanost. Program možete koristiti jedino ako ste saglasni sa tim uslovima.