Pokretanje MySQL servera

MySQL server je najbolje uključiti prilikom instalacije MySQL servera kao servis, ali ako Vam iz bilo kog razloga to ne odgovara, ili je servis "slučajno" stao, možete ga "ručno" pokrenuti iz XAMPP Control Panel-a. Jednako tako za rad MySQL servera neophodan je port 3306 (default).

Pre pokretanja servera, bitno je napomenuti da je potrebno da znate njegovu IP adresu. Adresa servera koji se nalazi na Vašem računaru je 127.0.0.1. Ako pristupate podacima sa računara na kome se ne nalaze podaci (nije server), tj. koristite ga kao radnu stanicu potrebno je da ustanovite adresu servera i unesete je u prvi red login forme, u tabu : Podaci o konekciji (Naziv ili IP adresa servera MySQL baze podataka). Obično je adresa servera u lokalnoj mreži 192.168.0.1, 192.168.0.101, 192.168.0.21, ... tj. neophodno je da je tačno ustanovite na Vašem sistemu kako bi mogli pristupiti podacima. Kako da utvrdite IP adresu računara možete pogledati na YouTube za Windows 10, Windows 7 i Windows XP.

Otključavanje MySQL porta

Prilikom prve instalacije MySQL-a potrebno je omogućiti rad MySQL servera na portu 3306. Na dnu ove stranice pogledajte video kako se to radi u slučaju da to od Vas traži operativni sistem, odnosno kako to da uradite ako operativni sistem ne nudi automatski ovu opciju.

Pokretanje MySQL-a servisa

Pokrenite XAMPP Control Panel.

XAMPP Control Panel

Kliknite na crveni krstić levo od Modula MySQL

XAMPP Control Panel

Prihvatite instalaciju MySQL servisa.

XAMPP Control Panel

Pokrenite MySQL bazu podataka, dobićete prikaz kao na slici dole.

XAMPP Control Panel

"Ručno" pokretanje MySQL servera

Nakon pokretanja XAMPP Control Panel-a, kliknite na dugme označeno na slici ispod.

XAMPP Control Panel

"Ručno" pokretanje MySQL servera - video

Otključavanje MySQL porta - video

"Ručno" otključavanje MySQL porta - video