Popis materijala na dan

Pored opcije Popis materijala koja daje trenutno stanje materijala u izabranom objektu, dodata je i opcija Popisa materijala na dan koja Vam omogućava ne samo da uporedite knjigovodstveno stanje sa Vašim pravim stanjem, već i da sami unosite Vaša stanja.

Izborom ove opcije ovara Vam se prazan prozor Popisa. Nakon odabira opcije „Kreiraj popis na dan“, ili preko tastera Insert ili putem istoimene ikonice u toolbar meniju, otvarate novi popis.

Ovde birate datum kreiranja popisa, kao i to da li želite da Vam se u popisu pojavi materijal sa količinom nula. Takođe možete i navesti i napomenu ukoliko je imate.

Klikom na polje „U redu“ dobijate prozor Popisa sa svom postojećom robom iz šifarnika materijala.

Ukoliko se Vaše stanje razlikuje od knjigovodstvenog onda u polje „Količina sa popisa“ možete uneti stvarne količine zaliha.

Svaku promenu u ovom programu morate prvo snimiti, pa potom rasknjižiti.

Prilikom izbora štampe u meniju „Popis“ ili izborom ikonice u toolbar meniju otvara Vam se izbor štampe.

Na ovaj način možete da odštampate samo Popisnu listu bez količina, pa količinu možete naknadno unositi.

Možete da izlistate popis sa količinama.

U programu su dodate i opcijonalne količine koje Vam daju prikaz štampe sa knjigovodstvenim količinama, kao i prikaz količina sa prosečnim cenama ili sa poslednjom unetom nabavnom cenom.