Kartica konta

U modulu finansijsko, preko menija Izveštaji otvarate izveštaj Kartica konta

Izborom ove opcije otvara nam se forma za pregled kartica konta:

RMPFinansijskoKarticaKonta

Boje : Konta na kojima su postojala neka knjiženja obeležena su drugom bojom u odnosu na ostale.

Pretraga : U okviru kartice, radi lakšeg snalaženja, postoji opcija pretrage, gde možemo u zavisnosti da li pretragu vršimo preko naziva konta, broja konta tj. kombinacijom konta i naziva na lak način doći do kartice koja nam je potrebna.

Izbor kartice : Selektovanjem određenog konta sa desne strane nam se prikazuju sva knjiženja na datom kontu, a u statusnoj liniji možemo videti stanja na dugovnoj i potražnoj strani.

Štampa : Svaku izabranu karticu možemo odštampati izborom opcije Štampa u toolbar-u, ili preko menija Kartica konta, kao i kombinacijom tastera Ctrl P.

Prikaži samo poslovne partnere : U meniju Prikaz, postoji opcija Prikaži samo poslovne partnere kojom sa leve strane prikaza vidimo samo poslovne partnere, a sa desne strane ekrana promene koje su knjižene na odabranom poslovnom partneru. Isti efekat se postiže i štrikliranjem opcije Poslovni part. u tool baru. Kad prikaz poslovnih partnera nije selektovan, sa leve strane ekrana imamo spisak svih konta.