Logovanje u Dramin RMP system (3.1)

Nakon startovanja programa, logovanje (predstavljanje sistemu) počinje ovim dijalogom

Podatke o konekciji potrebno je uneti samo prvi put i ukoliko nema izmena (promena baze na kojoj se radi i slično) svaki naredni put dovoljno je samo uneti šifru. Ako štriklirate (kliknete na polje) Zapamti šifru, ni to.

Ukoliko je štiklirana opcija Uvek otvori login dijalog pri pokretanju, onda će se uvek pojaviti forma za prijavu (Login) prilikom pokretanja programa. Ukoliko nije štiklirana, onda se neće pojaviti prilikom pokretanja programa.
Napomena : Ova opcija se odnosi samo na pokretanje programa – dakle, forma će se svakako pojaviti, ukoliko je pozvana preko menija Servis/Promena firme, korisnika i/ili servera (ili F5), bez obzira na štrikliranost.

Prilikom prvog startovanja programa, on će Vam ponuditi u poljima Server, Baza i Korisnik podrazumevane vrednosti za prvo startovanje programa. Ako ste prilikom instalacije programa odabrali da Vam program kreira demo bazu, ponuđena baza podataka biće demo_dramin_robno . Ako na sistemu već postoji baza podataka, videćete podatke od poslednje konekcije i ostaje Vam samo da unesete šifru (ako polje Zapamti šifru nije štriklirano). U slučaju da se želite povezati na bazu podataka na drugom računaru u polje Server potrebno je uneti ime ili IP adresu servera na kojoj se baza podataka nalazi.

Za prvo startovanje programa prihvatite ponuđeno ime baze podataka, pa kad uđete u program, unesite novu bazu podataka s kojom ćete raditi, ili pritiskom na taster Spisak baza u spisku baza odaberite Nova baza. Ako baza već postoji klikom na taster Spisak baza pojaviće se spisak trenutno postojećih baza na serveru iz kog možete odabrati onu sa kojom želite raditi

NAPOMENA : Naša preporuka je da umesto naziva računara na kom se nalazi baza podataka, unesete njegovu IP adresu (npr. 127.0.0.1 ukoliko se baza nalazi na računaru na kom radite, umesto localhost).

Server: Mrežni naziv ili IP adresa računara koji služi kao MySQL server; ili “127.0.0.1” (bez navodnika) u slučaju da lokalni računar služi kao MySQL server. Ne razlikuje mala i velika slova. Desni klik daje mogućnost brisanje liste.

Korisnik: Naziv korisnika koji je definisan u programu ili “root” (bez navodnika). Vodite računa o malim i velim slovima.

Šifra: Šifra (lozinka) koja pripada gore unetom koriniku. Vodite računa o malim i velim slovima.

Zapamti šifru : Sistem Vam nudi upisanu šifru.

Firma i poslovna godina: Firma čije čete podatke pregledati

Spisak firmi : Otvara spisak postojećih firmi i omogućava unos nove firme

Uvek otvori login dijalog pri pokretanju Prilikom svakog startovanja programa otvara Vam se login dijalog

Otvori : Kliknite i otvorite program

Prekini : Odustajete od otvaranja programa

Pomoć : Korisničko uputstvo