Prihodi

Prihodi je opcija u modulu Maloprodaja koja nam služi za evidenciju dnevnog prometa u okviru izabranog maloprodajnog objekata. Ovde evidentiramo sve dnevne promene vezane kako za gotovinu, tako i za kartice, čekove i fakture. Izborom ove opcije iz menija Promene, ili klikom na ikonicu Prihodi iz toolbar menija, otvara nam se sledeća forma

Unos stavki u ovaj prozor vršimo izborom opcije Novi iz padajućeg menija Prihodi, klikom na ikonicu Novi iz toolbar menija ili jednostavno klikom na taster Insert.

Polje Datum knjiženja nam se automatski popunjava i može se menjati.

Opis e polje u kome se upisuju dnevni pazari. Klikom na plavu strelicu otvara nam se padajući prozor za izbor opisa koji želimo.

Ukoliko želimo da unesemo novog poslovnog partnera koga nema u datom prozoru, to ćemo uraditi preko menija Šifarnici-Poslovni partneri čime nam se otvara prozor za unos novog poslovnog partnera. Dvoklikom na upisanu stavku, ili kombinacijom tastera Ctrl Enter vraćamo se na početni prozor za unos Prihoda..

Broj dokumenta upisuje se interni broj za opis pazara koji se unosi ili broj fiskalnog isečka ukoliko se radi o Fakturi.

Datum dokumenta upisuje se datum dnevnog pazara, odnosno datum kada je kucana kartica, ček ili faktura.

Po opštoj stopi upisuje se iznos pazara evidentiran po opstoj stopi ( 18%)

Po posebnoj stopi unosi se iznos dnevnog pazara po posebnoj stopi.

Dobra bez PDV Ovo polje popunjavaju obveznici koji nisu u sistemu PDV

Usluge sa PDV-om unosimo iznos usluge ostvarene za određeni dan

Usluge bez PDV-a upisujemo usluge ukoliko nismo u sistemu PDV

Ostali prihodi pod ovo polje podpadaju prihodi koji se ne ubrajaju ni u jedna od prethodnih polja .

Svega prihoda daje nam evidenciju prihoda za taj dan.

Obračunati PDV izračunava PDV za određeni dnevni pazar.

Nakon unetih podataka potrebno je snimiti promene klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Posle opcije snimi pristupa se rasknjižavanju, izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Prihodi, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl R. Na isti način vršimo i otključavanje Prihoda, nakon čega opet možemo da vršimo izmene unutar određene stavke koju smo otključali.

Prihodi-Briši. Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki prihodi.

BrisanBrisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice brisanje selektovane stavke ili izborom taster Delete.

Prihodi-Štampa. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Prihoda. Sam proces štampe počinje klikom na opciju štampa, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P.

Da ne bi imali nepregledan prozor, preko opcije Prikaži rasknjiženje iz toolbar menija ili izborom opcije iz menija Prikaz, program nam daje samo one stavke koje nisu rasknjižene.

Takođe, možemo da izaberemo i period za koji želimo da vidimo iznos prihoda, tako što ispišemo datum od , do koga želimo da vidimo stanja i nakon klika na ikonicu Osveži u toolbar-u, u donjem delu prozora, status baru, možemo da vidimo vrednost naših prihoda.