Fakture u kalkulaciju

Ova opcija Vam omogućava da robu iz odabranih faktura prenesete u novu kalkulaciju. Kad odaberete fakture sa kojih prenosite robu u novu kalkulaciju, podatke o dobavljaču, datumima i dr. unosite u novootvorenoj kalkulaciji koju ćete naći u kalkulacijama, na mestu gde inače vršite evidenciju ulaza robe.

Odabir fakture vršite klikom na željenu fakturu u pregledu faktura. Odabir više faktura vršite na uobičajen način u programima grafičkog okruženja (Crtl+click, Shift+click, ...).

Prenos robe sa odabranih faktura možete uraditit preko tool bara, kombinacijom tastera Ctrl+R ili preko menija Prenos. Tad dobijate spisak robe koje će se preneti u kalkulaciju. Obzirom da je ovo neuobičajena praksa formiranja kalkulacije, program ne evidentira koju robu je prenosio u kalkulaciju te povedite računa da ne duplirate prenose.

Formu zatvarate klikom na crveni krstić u gornjem desnom uglu forme, ili menija Prenos, tj. Alt+F4.