Šifrarnik dokumenata

U šifrarnicima finansijskog knjigovodstva pronaći ćete šifrarnik dokumenata :
SifrarnikDokumenata
 

Program automatski kreira sledeća podrazumevana dokumenta koja se ne mogu menjati:
– 10 Izvodi banke
– 20 Blagajna
– 30 Ulazna faktura
– 40 Izlazna faktura
– 50 Mešovita dokumenta
– 60 Početno stanje
– 70 Završna knjiženja

U okviru ovih tipova dokumenata možete kreirati svoje tkzv.analitike na sledeći način:izborom opcije Novi, kursor se pozicionira na Šifru dokumenta. Pa tako ako ukoliko za Vašu firmu imate više tekućih računa, onda ćete u okviru šifre dokumenta staviti sledeći slobodan broj posle šifre 10 i tako dalje, za svaki tekući račun ponaosob.

Unos novog dokumenta završavate snimanjem, klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju, izborom opcije Snimi iz padajućeg menija ili kombinacijom tastera Ctrl+ S.