Šifarnik PDV

Unos stope, to možete uraditi preko ikonice Dodaje novi PDV z toolbar-a, izborom opcije Unos novog preko menija PDV ili klikom na taster Insert.

Prenesi šifru. Ukoliko smo šifrarnik PDV pozvali iz nekog drugog prozora za koji su nam potrebni podaci o nekoj od stopa PDV možemo prepisati šifru izborom ove opcije. To zapravo znači da ćemo se vratiti na prethodni prozor a da će u odgovarajuće polje biti upisani potrebni podaci o odabranoj stopi PDV. Ovaj prenos možemo uraditi i kombinacijom tastera Ctrl+Enter

Sve promene koje radimo u ovom prozoru potrebno je snimiti klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju ili izborom opcije Snimi iz padajućeg menija PDV, kao i kombinacijom tastera Ctrl+S.

Šifarnik PDV / Briši Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki šifarnika.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice brisanje selektovane stavke ili izborom taster Delete.

PDV / PDV / Štampa. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Šifarnika PDV. Sam proces štampe počinje klikom na opciju štampa, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Takođe postoji opcija da pre puštanja na štampu izborom opcije Exoprt report, eksportujemo šifrarnik na željeno mesto.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl+P.

*tarifnu grupu ako nazovete KIR11 popunjavate kolonu 11 KIR-a. Unesite je kao novu tarifnu grupu ako imate potrebe da popunjavate 11-tu kolonu KIR-a.