Uvod

Ugostiteljstvo je uslužna privredna delatnost čija je osnovna misija dugoročno zadovoljenje društvenih potreba za smeštajem, ishranom i pićem, uz primene posebne tehnike hotelskog i restoranskog poslovanja. Osnovni cilj ugostiteljstva je sadržan u uspostavljanju simbioze i harmonizacije svih odnosa na relaciji između ugostiteljskih preduzeća (objekata) i korisnika ugostiteljskih usluga.

Pravilnikom o poslovnim knjigama propisuju se vrste i sadržina poslovnih knjiga i pomoćnih evidencija koje se vode po sistemu prostog knjigovodstva, način njihovog vođenja i iskazivanja finansijskog rezultata za obveznike poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti.

Podaci iz poslovnih knjiga i evidencija koje se propisuju ovim pravilnikom koriste se za sastavljanje bilansa uspeha, poreskog bilansa, poreske prijave za utvrđivanje poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti, praćenje prometa dobara i usluga i obračun amortizacije i revalorizacije osnovnih sredstava.

Poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva vode se na propisanim obrascima, i to:

1) PK – 1 – Poslovna knjiga prihoda i rashoda;

2) PK – 2 – Knjiga osnovnih sredstava i sitnog inventara.

Pored ovih poslovnih knjiga preduzetnik, u zavisnosti od delatnosti koju obavlja, sastavlja i pojedinačne pomoćne evidencije, iz kojih odgovarajuće podatke knjiži u poslovnoj knjizi.

Kod Ugostitelja to je Evidenciju DPU – List dnevnog prometa ugostitelja.

RMPDnevniPrometUgostitelja

U osnovnoj formi prepoznaćete uobičajene elemente Windows programa. U skladu s tim, forme Dramin RMP Systema imaju svoje uobičajene elemente forme i do svih opcija koje program Dramin RMP system nudi možemo doći izborom odgovarajuće stavke ponuđenih menija, preko izdvojenih ikonica za najčešće korišćene opcije ili nekom od prečica sa tastature a same opcije će biti opisane prolaskom kroz sve menije i njihove stavke. U okviru prozora nalazi se meni, tu su zatim alati, statusna linija i linija naslova okvira forme. Putem menija, alata i prečica sa tastature, možete doći do opcija List DPU, Fakturisanje, pravljenja Kalkulacija , nivelacija , kartica robe , unos pocetnog stanja, tekući račun, popis robe, kartice poslovnih partnera, šifrarnika poslovnih partnera, šifrarnika tekućih računa, šifrarnika PDV-a, šifrarnika robe, šifrarnik jedinica mere, opcija podešavanja.

Meni:

Meni je linija koja se nalazi ispod naslova, i sadrži sve bitne elemente za rad u programu.

Preko njega možete pristupiti pojedinim opcijama forme i izgleda. Meni se kod modula Veleprodaja sastoji od Promena, Izveštaja, Šifarnici, Servis, Pomoć.

U prvoj opciji menija nalaze se Promene, preko koga dolazite do Ulaza, Izlaza robe, KEPU knjige, Tekućeg računa, Nivelacija, Knjige primljenih računa, Lista Dnevnog prometa ugostitelja ,Predračuna, Rashoda, Prihoda kao i izrada Virmana.

Meni Izveštaji se odnosi na pregled svega onoga što radimo u programu preko ulaza i izlaza. Pa tu možemo naći karticu robe, popis robe, karticu poslovnih partnera, promet , Knjigu izdatih računa, Knjigu prihoda i rashoda.

Sledeća oblast u meniju su Šifarnici. Ovde unosimo podatke o svim pravnim i fizičkim licima sa kojima dato preduzeće stupa u poslovni kontakt., brojevi tekućih računa preko kojih dato preduzeće posluje, šifarnik PDV stopa, robe…

Kao važan parametar u ovom delu prozora je meni Servis koji se odnosi na sva podešavanja vezana za rad u programu, za informacije o korisniku programa, firmama za koja se rade knjiženja, importovanja šifarnika…

I na kraju imamo meni Pomoć.

Alati:

Drugi uobičajen element Dramin RMP systema su alati. Kod modula Ugostiteljstvo to su: List DPU, Kalkulacija, Fakturisanje, Tekući račun, Predracun i Otpremnice.

Alati predstavljaju najčešće korišćene opcije iz modula, tkzv. Prečice za rad u programima.