Finansijski izveštaji

Izveštaji – Finansijski izveštaji

U program je uvedena i opcija Finansijskih izveštaja koja se odnosi na izveštaje koje preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo predaju do 15.03. tekuće godine za prethodnu godinu.

Ovi izveštaji su opcija koja prestavlja pregled poslovanja za izabranog privrednog subjekta i kao takve možete ih odštampati i predati u Poresku Upravu.

Prvo što morate uraditi da bi imali sve podatke popunjene je da u opciji Servis – Podešavanja – Firme popunite sva ponuđena polja i kliknete na polje Snimi.

Ukoliko u okviru istog preivrednog subjekta postoji više poslovnih jednica, potrebne podatke o njima morate uneti u opciji Šifarnici – Objekti/moduli.

To se, dakle, odnosi na osnovne podatke o preduzetniku i firmi, a ukoliko pravilno vodite Poslovnu knjigu prihoda i rashoda (PK-1) onda ćete dobiti i tačan poslovni rezultat na odabranu firmu.

Izborom opcije Izveštaji – Finansijski izveštaji – Bilans uspeha dobija sledeći prozor:

Ovde Vam se po defaltu daju datumi za pocetak i kraj kaledarske godine, ali možete da promenite ovaj podatak i i drugom delu imate finansijski preged. Njega, ukoliko ste ispravno knjižili, ne morate menjati, ali je korisnicima ostavljena i ta mogućnost.

Klikom na polje „Štampaj“ možete da odštampate Bilans Uspeha.

Izborom druge opcije „Poreska prijava“ daje Vam se sledeći prokaz:

S obzirom da se iz programa ne mogu izvući podaci o Organizacionoj jedinici, broju zaposlenih radnika i vrednosti osnovnih sredstava, to isto da bi bilo prikazano na prijavi morate da unesete, kao i da odaberete vremenski period za koji se štampa Poreska prijava.

Klikom na polje Štampaj možete odštampati obrazac PPDG-1.

I na kraju imamo štampu Poreskog bilansa, gde izborom istoimene opcije dobijate sledeći prozor:

Odabirom perioda i klikom na polje Štampaj možete odštapati i obrazac PB-2.