Prijemnica

Prijemnica evidenctira prijem materijala u magacin, tj.objekat. Unos nove prijemnice radite preko menija Prijemnice / Unos nove prijmenice. U levom delu ekrana primetićete da ste dodali novi red, a sa desne strane forme unosite potrebne podatke.

Stavke ulazne fakture su deo prozora gde se evidentira promet, odnosno, ulaz materijala u objekat.

Ukoliko u okviru fakture dobavljača postoji rabat njega unosimo tako što stanemo na polje nabavna cena i kliknemo na taster F4 ili izborom opcije rabat iz padajućeg menija Prijemnica, kao i prek ikonice rabat iz toolbar-a.

Nakon unetih svih stavki iz fakture dobavljača tačnosti unetih podataka vršimo tasterom F7, preko menija ili tool bara.

Nakon provere unošene prijemnice snimanje radimo kombinacijom tastera Ctrl S, preko menija ili tool bara.

Da bi se uneta prijemnica evidentirala u Knjizi primljenih računa, potrebno je datu prijemnicu rasknjižiti kombinacijom tastera Ctrl R, preko menija ili tool bara.

Brisanje prijemnice krećemo brisanjem pojedinačnih stavki na prijemnici (materijala), snimanjem (provera se da li brisanje može uzrokovati nepravilnosti u obračunu prosečne nabavne cene), a zatim selektujete u levom delu prozora odgovarajuću fakturu i pritisnete taster Delete. Ukoliko je trenutno aktivan levi deo prozora ovom opcijom se briše cela faktura ali potrebno je naglasiti da je ovakvo brisanje moguće samo ukoliko je ona prazna i ne sadrži nijednu stavku i da će nas u suprotnom program sprečiti u njenom brisanju.

Obrazac za štampu pozivamo kombinacijom tastera Ctrl P, preko menija ili tool bara. Ako želimo štampu više prijemnica istovremeno, potrebno je obeležiti ih kombinacijom tastera Shift (Ctrl) i Space (levi klik miša).

Radi bolje preglednosti glavnog ekrana ostavljena je ova mogućnost da sakrijemo spisak ulaznih faktura i da se kroz njega krećemo korišćenjem ikonica za navigaciju a da kompletna površina glavnog prozora bude namenjena ispisu stavki trenutno aktivne fakture.

Prikaz/Sve kalkulacije / Sa današnjim datumom knjiženja je opcija nam dozvoljava pregled svih urađenih prijemnica u okviru pravnog lica za koga radimo promene, odnosno, radi bolje preglednosti i lakseg štampanja daje nam samo one kalkulacije koje smo knjižili tog dana.