Izveštaj o promenama na kapitalu

Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o promenama (povećanjima i smanjenjima) sopstvenog kapitala jednog pravnog lica u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

Izveštaj o promenama na sopstvenom kapitalu treba da pruži zbirni prikaz promena pojedinih elemenata sopstvenog kapitala preduzeća nastalih u datom obračunskom periodu.

Izveštaj je namenjen prvenstveno investitorima, jer su njima pored informacija o rezultatu, kao i prihodima i rashodima, potrebne informacije o promenama kapitala nastalim usled primene određenih MRS, koji se ne mogu videti iz bilansa uspeha.

Izborom ove opcije i klikom na ikonicu za osvežavanje otvara nam se sledeća forma:

RMPFinansijskoKapital