Podešavanja

Iz osnovnog prozora u meniju Servis, odaberite Podešavanja. Ovaj prozor nam služi za sva opšta podešavanja rada programa i njegov izgled i dostupnost opcija koje variraju u zavisnosti od nivoa privilegija koje korisnik ima.

Pod stavkom Obrasci za štampu nalazi se opcija za unos novih obrazaca za štampu. Ovde, dakle, ažurirate obrasce za štampu koje ste sami uradili, ili smo Vam ih mi po Vašem zahtevu poslali.

Pod stavkom Obrasci za štampu nalazi se opcija za unos novih obrazaca za štampu. Uz instalaciju programa dolazi komplet svih potrebnih obrazaca podešenih za rad. Ako želite neke obrasce prilagoditi svojim potrebama , možete to učiniti na sledeći način : Prvo je potrebno da obrasce koji se sadrže u programu snimite na Vaš disk. Kliknite na taster Izvezi obrasce za štampu i odaberite gde želite da snimite obrasce. Startujte Crystal Report za obrasce sa ekstenzijom *.rpt ili fyiReporting Designer za obrasce ekstenzije *.rdl, uradite željene izmene, i vratite se u program Dramin RMP system da uvezete novi obrazac (Osnovni meni, Servis, Podešavanja. Obrasci za štampu, Otvori obrazac za štampu, pronađete na disku gde ste ih snimili, obeležite, Open, Snimi obrazac za štampu). Program je vec podešen (ako nije menjano) da ne Pregazi korisničke obrasce. Vraćanje na dafault obrasce znači da štriklirate Pregazi moje obrasce za štampu. Obrasce koje niste menjali, ako smo mi u međuvremenu menjali , program ce ažurirati ako je obeleženo Učitati nove obrasce za štampu prilikom starta programa (po defaultu jeste obeleženo). Izveštaji mogu da imaju samo polja koja postoje u standardnom našem obrascu.

Nakon odabira stavke Firme u donjem desnom delu prozora nalazi se polje u koje moramo uneti željeni naziv nove baze, a dozvoljeno je korišćenje malih i velikih slova. Potrebno je naglasiti da samo korisnik ulogovan kao root može kreirati nove baze.

Takođe, poželjno je uneti i godinu na koju se baza odnosi u samo njeno ime pa bi nazivi baze mogli biti npr. Dramin2010 ili DraminNoviSad2010. Klikom na dugme ‘Nova firma’ kreiraćemo novu bazu, firmu i pojavljuje nam se novi prozor za unos podataka o firmi. Poželjno je u ovom trenutku uneti osnovne podatke o firmi i to: pun naziv firme, adresu, PIB i matični broj i nakon toga obavezno kliknuti na dugme ‘Snimi’. Opcija ‘Dostupan’ služi da iskljucimo ili uključimo pojedine baze pri čemu kompletni podaci ostaju sačuvani, ali nije moguće logovanje na tu bazu dok se ona ponovo ne načini dostupnom.

Stavka Operateri služi za rad sa operaterima i njihovim nivoom privilegija. Za unos novog operatera potrebno je uneti korisničko ime operatera i šifru u deo Novi operater i odabrati da li će on biti običan, privilegovan operater ili operater nazvan Kasir, koji bi imao samo ovlašćenja rada na kasi, izradu kalkulacija i faktura i prijem šifarnika robe. Privilegovani operateri imaju veća ovlašćenja za rad u programu, mogu da kreiraju druge operatere, mogu da otključavaju rasknjižene stavke itd. , pa je preporucljivo da samo odgovorno lice bude privilegovan a ostali korisnici obicni operateri.Nakon klika na dugme Kreiraj novog operatera on će se pojaviti u spisku iznad. Takođe, i ovde važi ograničenje da samo root moze kreirati nove operatere. Možemo primetiti da je moguće naknadno menjati nivo privilegija operatera stavljanjem ili sklanjanjem kvačice u koloni ‘Privilegovan’.

Ovim se naša početna podešavanja završavaju, možemo pogledati opcije programa prolaskom kroz njih dok smo ulogovani u demo bazu ili možemo napustiti program i ulogovati se na upravo kreiranu bazu sa upravo kreiranim podacima za operatera. Demo bazu ne bi trebalo dirati da bismo, u slučaju bilo kakvih problema, mogli ponovo proći kroz ovaj kompletan proces i kreirati novu bazu pa bi korisno bilo, uz osnovnu bazu, napraviti jos jednu test bazu na kojoj bismo mogli vežbati

Sledeća stavka je stavka Boje pod kojom je moguće menjati boje rasknjiženih i otključanih stavki (kalkulacija, izlaznih faktura i nivelacija) radi lakšeg snalaženja pri radu.

Sledeća opcija u Podešavanjima je Sifriranje u okviru koje imamo mogućnost da biramo na koji način želimo da pretražujemo našu robu. Pa nam se javlja izbor između korisničkih i automatskih šifra.

Opcija E-mail se odnosi na podešavanja e-mail korisnika.

Ostale opcije u podešavanjima odnose se cene, količine, rabat, kao i definisanje datumskog opsega za rad u programu.

U modulu Finansijsko pojavljuje se opcija Poreska evidencija. Ona služi za ažuriranje definicije pravila za kreiranje KIR i KPR (Izveštaji Poreska evidencija) na osnovu proknjiženih naloga u finansijskom.

U modulu Plate se pojavljuje opcija Plate koja omogućava unosa procenta dodatka za staž po godinu staža. Takođe omogućuje isključenje opcije da traži definisanje prethodne godine za pojedinačnu poresku prijavu. Procenat vezano za staž se uzima u obzir prilikom kreiranje obračuna, odnosno računanje iznosa radnog staža.

Izveštaj PPP traži postavljanje firme (baze) za prošlu godinu kako bi uzeo u obzir plate koje su isplaćene u godini za koju se radi izveštaj, ali može da se desi da nepostoji prošla godina – tek počinjemo rad u modulu plate. Tom prilikom može da se onemogući prikazivanje izbora firme prošle godine.