Šifrarnik jedinice mere

Ukoliko se u toku rada ispostavi da nam je potrebna neka nova jedinica mere koja ne postoji meðu ponuðenim možemo je dodati preko ove opcije. Takoðe, moguæe je vršiti izmene i brisati postojeæe jedinice.

Kao što vidite program po difoltu daje izbor najèešæe korišæenih jedinica mere. Meðutim, ukoliko želite da uradite novi unos jedinice mere, to možete uraditi preko ikonice Dodaje novu jedincu mere z toolbar-a, izborom opcije Unos novog preko menija PDV ili klikom na taster Insert.

Jedinice mere / Prepiši šifru.Ukoliko smo šifrarnik PDV pozvali iz nekog drugog prozora za koji su nam potrebni podaci o nekoj od jedinica mere možemo prepisati šifru izborom ove opcije. To zapravo znaèi da æemo se vratiti na prethodni prozor a da æe u odgovarajuæe polje biti upisani potrebni podaci o odabranoj jedinici mere. Ovaj prenos možemo uraditi i kombinacijom tastera Ctrl+Enter

Sve promene koje radimo u ovom prozoru potrebno je snimiti klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju ili izborom opcije Snimi iz padajuæeg menija PDV, kao i kombinacijom tastera Ctrl+S.

Šifrarnik PDV / Briši. Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki šifarnika.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

Jedinice mere / Štampa . Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Šifarnika jedinice mere.Sam proces štampe poèinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Takoðe postoji opcija da pre puštanja na štampu izborom opcije „Exoprt report“,exportujemo šifarnik na željeno mesto.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampaèa iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl+P..