Izdatnica

Izdatnica evidenctira izlaz materijala iz magacina. Unos nove izdatnice radite preko menija Izdatnica / Unos nove Izdatnica. U levom delu ekrana primetićete da ste dodali novi red, a sa desne strane forme unosite potrebne podatke.

Stavke izdatnice su deo prozora gde se evidentira promet, odnosno, izlaz materijala iz objekta.

Unošene izdatnice snimamo radimo kombinacijom tastera Ctrl S , preko menija ili tool bara.

Brisanje izdatnice krećemo brisanjem pojedinaènih stavki na izdatnici (materijala), snimanjem (provera se da li brisanje može uzrokovati nepravilnosti u obraèunu proseène nabavne cene), a zatim selektujete u levom delu prozora odgovarajuću fakturu i pritisnete taster Delete. Ukoliko je trenutno aktivan levi deo prozora ovom opcijom se briše cela izdatnica ali potrebno je naglasiti da je ovakvo brisanje moguće samo ukoliko je ona prazna i ne sadrži nijednu stavku i da će nas u suprotnom program spreèiti u njenom brisanju.

Obrazac za štampu pozivamo kombinacijom tastera Ctrl P, preko menija ili tool bara. Ako želimo štampu više izdatnica istovremeno, potrebno je obeležiti ih kombinacijom tastera Shift (Ctrl) i Space (levi klik miša).

Radi bolje preglednosti glavnog ekrana ostavljena je ova mogućnost da sakrijemo spisak izdatnica i da se kroz njega krećemo korišćenjem ikonica za navigaciju a da kompletna površina glavnog prozora bude namenjena ispisu stavki trenutno aktivne izdatnice.

Prikaz/Sve kalkulacije / Sa današnjim datumom knjiženja je opcija nam dozvoljava pregled svih uraðenih prijemnica u okviru pravnog lica za koga radimo promene, odnosno, radi bolje preglednosti i lakseg štampanja daje nam samo one kalkulacije koje smo knjižili tog dana.