Opšta evidencija PDV

Podatke o opštoj evidenciju pdv-a možete unositi na dva načina : "peške" ili prenosom iz naloga za knjiženje.

Podatke u opštu evidenciju PDV unosite tako što sa leve strane odaberete vrstu evidencije koju želite da radite, kao što su na Primer promet dobara i usluga za propisano poresko oslobođenje sa pravnom odbitka prethodniog PDVa pod šifrom jedan, odnosno Promet dobara i usluga za propisano poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza, što je šifra dva i tako dalje. Odaberete klikom miša na levoj tabeli koju evidenciju radite i kad kliknete na evidenciju koju radite pređete na desnu stranu forme i unesete ostale potrebne podatke : redni broj, datum knjiženja, poslovnog partnera, broj računa i tako dalje. Podatke unosite kucanjem u ćeliji odabrane kolone. Na primer stanete na kolonu Broj računa, otkucajte odmah direktno broj računa i pritisnite enter. Završili ste unos broja računa. Popunite i ostale potrebne kolone obrasca. Ako želite da unesete naredni dokumenat strelicom na dole možete otvoriti novi red. Kad ste završili sa unosom, zbir dobijate pritiskom na taster Sigma koji vam se nalazi sa desne strane ekrana kao 5ti taster sa desna. Kad ste pritisnuli ovaj taster dobićete sume kolona koje ste unosili. Ako se nalazite u novom ne popunjenom, tj. niste u njemu ništa unosili već samo ima podatke koje program automatski dodaje otvaranjem novog redam, taster Sigma ne funkcioniše. Znači pomerite se u red gore i pritisnite taster Sigma da bi dobili zbirove. Kad ste pritisnuli taster Sigma možete štampati odnosno isključiti zbir ove i nastaviti dalje sa unosom.

Osim "peške" unosa podataka opštu evidenciju PDV možete popunjavati i iz naloga za knjiženje finansijskog knjigovodstva. Da bi podatke iz naloga za knjiženje prebacili u opštu evidenciju pdv-a, potrebno je da u gornjem desnom uglu kliknite na zeleni taster Prenos iz nalog za knjiženje, odaberete vremenski period koji želite da prenosite u opštu evidenciju i program će iz naloga za knjiženje za definisani vremenski period na osnovu datuma knjiženja dokumenta popuniti opštu evidenciju PDV. U samom nalogu za knjiženje imate kolonu u kojoj je potrebno da unesete odgovarajuću PO PDV šifru. To radite na taj način što u nalogu dvoklipnete na polje PO PDV odgovarajućeg reda. Kad vam se otvori šifrarnik pronađete u šifarniku odgovarajući šifru. Pritiskom na lupu odaberete da li dokumenat pripada ulazu i izlazu, da li je za Srbiju, da li je za inostranstvo i tako dalje. Kad pronađete šifru koja vam je potrebna za šifriranje PO PDV evidencije, pritisnite enter i vratite se u nalog za knjiženje gde je ta šifra prepisana u samom nalogu za knjiženje. PO PDV polje možete popuniti i direktno ako šifru znate napamet, odnosno ona je odgovarajuća i ista je kao neka od prethodnih šifara kao pritiskom na taster F1 kad se nalazite u unosu PO PDV šifre u nalogu.U nalogu je jednako tako potrebno da unosete i pdv koji se ne može odbiti, koji je potreban u izradi izveštaja o PDV evidencija.