Nivelacija

Nivelacija podrazumeva promenu vrednosti zaliha u okviru jednog objekta. Evidentira se za robu koja se vodi po prodajnoj ceni.

Izborom opcije „Nivelacija“ videćete formu u kojoj se nalaze sledeća polja: Nivelacije, Zaglavlje nivelacije i Stavke nivelacije.

DraminRMPsystemMaloprodajaNivelacija

Nivelacija se može vršiti izborom i promenom cena pojedinačnih artikala preko naloga za nivelaciju ili automatskom nivelacijom za sve artikle. Automatska nivelacija se vrši preko opcije Kartica robe u okviru menija Izveštaji.

Nivelacije nam daju prikaz svih urađenih nivelacija po datumima.

U zaglavlje nivelacije unosimo broj nivelacije i datum, a u deo stavke nivelacije unosimo same promene.

Unos stavki vršimo izborom opcije „Unos nove nivelacije“ preko menija Promene ili preko ikonice „Nova nivelacija“.

Polje „Šifra robe“- unosite šifru artikla na koji se stavka odnosi. To isto možete učiniti unosom početnih slova stavke, čime vas program odvodi u novu formu gde se nalaze svi postojeći artikli.

Izbor željenog artikla radimo preko kombinacije tastera Ctrl Enter ili dvoklikom mišem na odabrani artikal.

I opet smo na formi za izradu nivelacije

Polja „Naziv robe“ i „Stara cena“ se prepisuju direktno iz Šifarnika robe, a vaš zadatak je da unesete Količinu i Novu cenu, a program će sam preračunati razliku u ceni.

Nakon unetih podataka potrebno je snimiti promene klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Posle opcije snimi pristupa se rasknjižavanju, izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Nivelacija, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl R. Na isti način vršimo i otključavanje Nivelacije, nakon čega opet možemo da vršimo izmene unutar određene stavke koju smo otključali.

Nivelacija’ -> ‘Briši’. Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki nivelacije.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

‘Nivelacija’ -> ‘Štampa’. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Nivelacije. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P.

Rasknjižena nivelacija se evidentira u koloni 4 KEP knjige.