Bilans uspeha

Izveštaji → Bilans uspeha

Bilans uspeha smatra se drugim, posle Bilansa stanja, osnovnim finansijskim izveštajem.

Bilans uspeha ili račun uspeha ili račun dobitka i gubitka prikazuje prihode, rashode i rezultat koji su ostvareni u određenom vremenskom periodu.

Izborom ove opcije i osvežavanjem prozora klikom na istoimenu ikonicu otvara nam se sledeći prozor:

RMPFinansijskoBilansUspeha

Ovaj računovodstveni izveštaj se sastoji iz dva dela .U jednom delu beleže se svi nastali rashodi – poslovni (nastali kao rezultat obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti), finansijski (nastali kao rezultat promena kursa, kamatnih stopa i sl.), vanredni (nastali kao rezultat nepredvidivih okolnosti) i vanposlovni (nastali kao rezultat obavljanja dodatnih, sporednih poslovnih aktivnosti), dok se u drugom delu beleže svi poslovni, finansijski, vanredni i vanposlovni prihodi. Sabiranjem stavki jednog i drugog dela bilansa uspeha dobijaju se ukupni rashodi i ukupni prihodi. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda – ostvaren je dobitak, a obrnuto – ostvaren je gubitak.

Ovakav izveštaj možemo videti u bilo kom trenutku i na bilo koji datum definišući isti u polju „na dan“.

Takođe, ukoliko nas zanima stanje samo određenih stavki u bilansu, evidentiranjem željene pozicije u istoimenom polju pregled bilansa nam se smanjuje samo na izabrane pozicije.

Izborom opcije Štampa u meniju Bilans uspeha možemo da odštampamo bilans uspeha. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P.