Šifrarnik poslovnih partnera

Šifrarnik poslovnih partnera omogućava dodavanje novih poslovnih partnere ili izmenu podataka o postojeæim, kao i brisanje suvišnih.

Pretragu poslovnih partnera vršimo preko opcije Pretraga na prozoru prikazanom iznad. Samu pretragu možemo vršiti po nazivu poslovnog partnera, PIB-u ili JMBG-u.

Izborom jedne od ovih opcija u polju za pretragu na glavnom delu prozora vršićemo brzu pretragu po tom odabranom kriterijumu.

Unos novog poslovnog partnera započinjemo izborom opcije unos novog iz padajućeg menija Poslovni partner ili preko ikonice „ dodaj novog poslovnog partnera „iz toolbara, ili jednostavnim pritskom na taster Insert.

Kursor pozicionira red za unos teksta i potrebno je uneti sve potrebne podatke za datog poslovnog partnera, što je veoma važno kod unosa podataka je taj da ukoliko ponovite PIB prilikom unosa program æe Vam javiti grešku.