Detaljan šifrarnik PO PDV

Detaljan šifarnik PO PDV je pregled svih pozicija na kome se evidentiraju PDV obaveze prilikom knjiženja. U šifarniku imamo tačno definisano u opisu na šta se PDV odnosi kao i opis po kom osnovu je šifra poziciji dodeljena. U detaljnom šifarniku postoji pretraga do koje dolazite klikom na lupu na sredini, gore forme šifarnik PO PDV detaljan. Do pretrage jednako tako da možete doći i preko menija : šifarnik PO PDV detaljan, prva opcija : traži, odnosno kombinacijom tastera na tastaturi CTRL i F. Lad otvorite pretragu nude vam se tri opcije ulaz,izlaz i ispravka odbitka prethodnog PDVa. Strelicama levo, desno, gore, dole možete pronaći u kojoj kategoriji je vaš dokumenat koji knjižite nalazi i kad ga pronađete pritiskom na enter ili taster OK vratićete se na Spisak detalja PO PDV ali ovaj put i sa izdvojenim mogućim knjiženjima za traženi tip dokumenata. Pored lupe vam se nalazi šifra PO PDV i pritiskom na enter možete je preneti u nalog za knjiženje ako ste do šifarnika došli iz naloga za knjiženje. Taster enter u šifarniku PO PDV detaljan nema nikakvu ulogu ako ste došli preko osnovnog menija glavne forme programa.