Šifrarnik objekata, modula

Ovaj šifarnika nam nudi spisak modula koji se nalaze u okviru Dramin RMP Systema. U okviru ovog prozora otvaramo, menjamo, štampamo ili brišemo one module za koje posedujemo licencu, a u okviru modula onoliko objekata za koje radimo promene.

Unos novog modula, objekata radimo preko ikonice Novi u toolbar meniju,ili izborom opcije Unos novog preko menija Objekat/Modul, kao i klikom na taster Insert. Kada kliknemo na jedan od prethodnih opcija otvara nam se drugi prozor za unos objekta.

Sve promene koje radimo u ovom prozoru potrebno je snimiti klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju ili izborom opcije Snimi iz padajuæeg menija Objekat/Modul, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Brisanje radimo preko toolbar menija izborom ikonice briši , preko menija ili izborom taster Delete.

Klikom na toolbar Štampaj pozivamo obrazac za štampu objekata/modula, preko menija ili kombinacijom taster Ctrl P.