Instalacija programa Dramin RMP system


Vreme potrebno za instalaciju programa zavisi od broja softverskih komponenti koje imate svom računaru, od brzine računara, kao i brzine konekcije kojom je on povezan na internet. Veza sa internetom je neophodna za rad programa ne samo prilikom instalacije već i za vreme njegovog korišćenja. Ako nemate internet konekciju na računaru koji koristite, prvi preduslov, internet konekciju bezuslovno morate obezbediti. Ostale preduslove pogledajte na stranici Preduslovi.

Instalaciona procedura programa je uobičajena za sve windows programe sa interneta. U glavnom meniju sajta biramo Download i prvi zaleni taster koji nalazimo je Preuzmi RMP V4.0 . Kliknemo na njega i sačekamo da se fajl snimi na računar. Setup.exe fajl će instalirati .net framework 4.0, program za proveru verzije programa i Dramin RMP system. Osim njega potreban nam je Crystal report, MICROSOFT® REPORT VIEWER 2012 RUNTIME, Microsoft System CLR Types for SQL Server 2014 i Microsoft Report Viewer za štampe iz programa, kao i Connector/Net 6.9.9.

Kad preuzmemo sa interneta dodatke za štampu i konektor za bazu, nedostaje nam još baza podataka. MySQL bazu preuzimamate klikom na drugi zaleni taster Preuzmi XAMPP. To je paket sa bazom podataka koju smo testirali i u njemu ćete preuzeti i prateće programe za održavanje baze. Kad uradimo testiranja na drugim verzijama, obavesti ćemo Vas o tome. Sama instalacija XAMPP-a zahteva još jednu komponentu : C++. Sama instalacija XAMPP-a će Vas odvesti na sajt Microsoft-a gde ćete preuzeti C++ distributivni paket, nakon čega ćete nastaviti dalje instalaciju XAMPP-a. Nakon završene instalacije, na pitanje da li da otvori kontrolni panel odgovorite potvrdno i u control panelu aktivirajte MySQL servis. Na dugme start aktiviramo MySQL server "ručno". Prilikom startovanja računara, sam OS će pokretati bazu obzirom da smo aktivirali MySQL servis. Ostaje još da proverimo da li je otvoren port na kome MySQL radi. U control panel-u Windowsa biramo firewall i dodajemo port. Kako ga na spisku nema, nazvaćemo ga MySQL i postaviti na port 3306.

Kada startujemo program da bi se konektovali za bazu, potrebno da unesemo naziv odnosno ip adresu servera (127.0.0.1 na lokalnom računaru) i ime operatera. Za početak operater je root. Kako je reč u prvoj instalaciji fali nam baza te biramo treću karticu : Nova firma. Nazva ćemo firmu : proba, nije u pdv-u (npr.)... Od neophodnih podataka za unos u ovu formu imamo polja koja su obeležena bold crnim slovima. To su naziv firme, poslovna godina i osnovna namena programa. Za početak možemo uneti da je reč o veleprodaji, a kasnije u uputstvima videti kako se dodaju ostali moduli : finansijsko, maloprodaja, ugostitelj ili plate. Nakon što smo uneli obavezne podatke (naziv, godina i osnovna namena programa) klikni te na zeleno dugme i sačekajte poruku da je firme uspešno kreirana. Sad možemo pristupiti podacima. Proveravamo konekciju, na spisku firmi pronalazimo upravo kreiranu firmu i preostaje nam još da kliknemo na zeleni taster Otvori.

Datum knjiženja je prvi dijalog. Nakon njega prilikom prvog korišćenja programa Dramin RMP system na računaru, potrebno da unesete registrovani email administratora odnosno email kojim ste se registrovali na ovom na sajtu kad ste preuzimali program. Ako je neko već u firmi to uradio sa njegovim mejlom, potrebno je da unesete njegov mail. Kad unesete mail podaci firme će Vam se popuniti. U slučaju da se to ne dogodi vi ste prvi koji instalira RMP na svoj računar u Vašoj firmi. Potrebno je da unesete podatke firme. Od podataka možete uneti matični broj pa kliknuti na dugme : učitaj po matičnom broju. Tada će program proveriti na sajtu Narodne banke Srbije podatke vaše firme. Možete uneti PIB pa kliknuti na dugme : Učitaj po pibu. Dobićete isti rezultat. Sa sajta Narodne banke Srbije biće učitani podaci vaše firme. Treća opcija je da unesete broj vašeg tekućeg računa i na osnovu tekućeg računa sa sajta Narodne banke Srbije, programi sve učitati podatke vaše firme. Naravno možete sve to i peške uraditi popunjavanjem polja matični broj, naziv firme, PIB, mesto, adresa i račun. Kad ste to uradili kliknite na dugme upiši i otvoriće vam se program Dramin RMP system.

Puno sreće i uspeha u radu želi Vam ekipa Dramin RMP system-a !