Pregled rasknjiženih naloga

Izveštaji → Pregled rasknjiženih naloga

Izborom opcije „Pregled rasknjiženih naloga“ otvara se sledeća forma:

RMPFinansijskoPregledRasknjizenihNaloga

Ovde možemo da vidimo pregled svih naloga na kojima smo radili knjiženja.

Za razliku od opcije Nalog za knjiženje, unutar ovog izveštaja ne možemo raditi promene.

Međutim, ukoliko želimo za neki nalog da odradimo promene, klikom na ikonicu Otključaj selektovani nalog se prebacuje u Nalog za knjiženje gde vršimo promene. Ova opcija je rezervisana za privilegovane operatere, te prilikom otključavanja rasknjiženog naloga, neophodna je identifikacija.

Iz pregleda rasknjiženih naloga moguće je otvoriti karticu konta dvoklikom na konto u pregledu rasknjiženog naloga.

U okviru ovog prozora imamo pomoć u vidu pretrage – Traži , gde upisom broja naloga skraćuje se broj naloga za izabrani broj naloga.