Sastojci proizvoda

U sastojcima proizvoda definišete šta æe se na izdatnici od materijala pojaviti kad napravite izlaz za proizvod/poluproizvod, odnosno kad napravite ulaz proizvoda/poluproizvoda u magacin proizvoda/poluproizvoda.

Unos novog sastojka vršite pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl N, preko menija ili tool bara.

Brisanje sastojka pritiskom na kombinaciju tastera Ctrl D, preko menija ili tool bara, Vam je omogućeno.

Prilikom zatvaranja forme vršite snimanje ili direktno na taster snimi.

Potrebnu količinu sastojaka definišete direktno u tabeli.