Godišnji izveštaj trgovaca na malo duvanskim proizvodima

Trgovac na malo duvanskim proizvodima o kojima Uprava vodi Evidencionu listu trgovaca na malo duvanskim proizvodima vodi evidenciju u vezi sa prometom duvanskih proizvoda koja sadrži podatke o:

1) zaključenim ugovorima o kupovini duvanskih proizvoda sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima;
2) količini kupljenih duvanskih proizvoda po vrsti i nazivu robne marke, po svakom trgovcu na veliko;
3) količini prodatih duvanskih proizvoda po vrsti i nazivu robne marke;
4) stanju zaliha duvanskih proizvoda po vrsti i nazivu robne marke.

Trgovac na malo duvanskim proizvodima dužan je da Upravi dostavlja polugodišnji i godišnji izveštaj o podacima o kojima vodi evidenciju.

Da bi izašli u susret korisnicima napravljen je izveštaj o količini kupljenih duvanskih proizvoda dobijen na osnovu evidentiranja ulaza robe u maloprodajni objekat.

S obzirom da ovaj izveštaj zahteva propisane šifre da bi dobili verodostojan izveštaj potrebno je prvo definosati te šifre.

U šifarniku robe dodata je kolona „Robna marka duvana“ gde redom upisujete prvo šifru vrste duvanskog proizvoda, potom šifru robne marke i na kraju šifru jedinice mere. Svaku šifru odvajate sa kosom crtom (podeljeno na numeričkoj tastaturi)

Jedan takav primer je recimo:

302010/97/1 – prva šifra je šifra za cigarete, druga za winston blue, a treća za paklicu.

Nakon unosa svih šifri i evidencijom ulaza dobijate gotov izveštaj.

Do njega dolazimo preko menija „Izveštaji“ izborom opcije “ Izveštaj o količini kupljenih duvanskih proizvoda“.

Pored ovog dela izveštaja, kreiranjem Početnog stanja za 01.01. popunjava se deo četvrte tabele – “ stanju zaliha duvanskih proizvoda po vrsti i nazivu robne marke“, dok drugi deo o zalihama se popunjava kreiranjem Popisa robe na dan, do koga dolazimo preko opcije Izveštaji – Popis robe na dan.

Trecu tabelu – količini prodatih duvanskih proizvoda po vrsti i nazivu robne marke, program sam preračunava na osnovu prethodnih tabela.

Da bi se popunili i osnovni podaci o trgovcu na malo duvanskim proizvodima u opciji Servis – Podešavanja – Firme potrebno je uneti na kraju reda još i broj dozvole, a kod Šifarnika poslovnih partnera datum zaključenja Ugovora sa trgovcima na veliko duvanskim proizvodima.

Svaku od ovih tabela možete posebno štampati izborom tabele u gornjrm desnom uglu prozora, koja nosi naziv „Tabela“