Bilans stanja

Izveštaji → Bilans stanja

Nakon izbora ove opcije i klikom na ikonicu „osveži prikaz“, otvara nam se sledeći prozor:

RMPFinansijskoBilansStanja

Ekonomska situacija preduzeća ogleda se u veličini i strukturi njegovih sredstava i izvora sredstava. Da bi se sagledala ekonomska situacija preduzeća , potrebno je da se ona formalno i prikaže. U tu svrhu koristi se bilans, koji nije ništa drugo do formalni prikaz date ekonomske situacije u preduzeću.

Bilans stanja je pregled stanja vrednosti aktive i pasive u određenom trenutku. Bilans se sastavlja na osnovu stvarnog stanja aktive i pasive, utvrđene inventarom.

Znači, bilans stanja je tabelarni prikaz sredstava i izvora sredstava jednog preduzeća na određeni dan.

Ukoliko korisnika interesuje uvid u bilans stanja,odabirom datuma, može videti stanje svoje, kako aktive, tako i pasive.

Takođe Vam je dozvoljena i pretraga bilansa po poziciji. Tako da definisanjem pozicije na lak način možete videti stanja samo na njoj.

Izborom opcije Štampa u meniju Bilans stanja možemo da odštampamo bilans stanja . Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P.