Avansni računi

Promene → Avansni računi → Primljeni avansi

Nakon izbora ove opcije otvara se forma za unos Primljenog avansa:

RMPVeleprodajaPrimljeniAvansi

Kao i svaki prozor u okviru Dramin RMP Systema možemo da vidimo da se sastoji iz tri dela: Avansnog računa, Zaglavlja avansa i stavki avansa.

Unos novog avansa ide klikom na ikonicu „dodaj novi“, izborom „Unos novog avansa“ iz padajućeg menija Avansi ili jednostavno preko tastera Insert na tastaturi.

Zaglavlje avansa sadrži osnovne podatke o kupcu, datum kada se izdaje i sl.

Do željenog kupca dolazimo prostim unosom u polje kupac, klikom na strelicu pored polja ili na zelenu strelicu, čime nas program odvodi do Šifarnika poslovnih partnera.

Stavke avansa se se sastoje od sledećih polja:

U statusnoj liniji Primljenog avansa možemo da vidimo iznos samog avansa i njegov PDV, kao i iznos nepovezanog dela avansa.

Nakon provere unos primljenog avansa završavamo snimanjem,klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju ili izborom opcije Snimi iz padajućeg menija Avansi, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Da bi mogli da vršimo povezivanje primljenog avansa sa odgovarajućom fakturom moramo odraditi i rasknjižavanje primljenog avansa izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Kalkulacije, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl R. Na isti način vršimo i otključavanje avansa, nakon čega opet možemo da radimo izmene unutar njega.

Brisanje

Izborom ove opcije vršimo brisanje stavke primljenog avansa ili kompletnog avansnog računa, u zavisnosti od toga da li je trenutno aktivan levi ili desni deo prozora. Ukoliko je trenutno aktivan desni deo glavnog dela prozora pre brisanja svake konkretne stavke pojaviće se dodatni prozor na kom će nas program upitati da li smo sigurni da želimo obrisati tu stavku i tako sprečiti slučajno brisanje stavki.

Ukoliko je trenutno aktivan levi deo prozora ovom opcijom se briše celi avans ali potrebno je naglasiti da je ovakvo brisanje moguće samo ukoliko je on prazan i ne sadrži nijednu stavku i da će nas u suprotnom program sprečiti u njegovom brisanju. To bi, logično, značilo da za onaj avans koji nije prazan prvo moramo obrisati sve njegove stavke pre nego što izvršimo samo njegovo brisanje.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

Štampa

Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu avansa. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl P.

Svaki primljeni avans nakon izrade odgovarajuće fakture možemo da povežemo.

Veoma je važno prilikom fakturisanja navesti istog poslovnog partnera, istu robu, kao i to da je faktura novijeg datuma u odnosu na primljeni avansni račun.

Nakon što smo sve ovo uradili datu fakturu snimimo, i izborom opcije „Povezivanje sa primljenim avansnim računima“ iz menija Fakture, ili desnim klikom na fakturu, pa opet izborom prethodne opcije, otvara nam se prozor sa primljenim avansnim računom koji se povezuje.

Izborom opcije „Poveži sa konačnim računom“ iz menija Avansi, ili desnim klikom miša na avans koji se povezuje, vršimo povezivanje primljenog avansnog računa sa datom fakturom.

Ovim postupkom avansni račun dobija novo polje čime se nulira avansni račun i daje nam obaveštenje o konačnom računu sa kojim je povezan avans.

Na isti način ide i postupak brisanja povezanosti konačnog računa sa primljenim avansnim računom.

U okviru avansnih računa postoji i povezanost avansnih računa sa finansijskim knjigovodstvom, pa ukoliko posedujete i modul Finansijsko možete da proverite kako kontiranje naloga i izaberete u koji nalog želite da smestite avansni račun, tako i da ga automatski prenesete u finansijsko knjigovodstvo.

Kako ide postupak rada sa primljenim avansnim računima, takav isti postupak je i sa datim avansnim računima.