Predračun

Predračun je interni dokument koji nema značaja za knjigovodsto jer se ne evidentira u poslovnim knjigama. Naravno, kao takav nije nepotreban, već šta više može biti vrlo zgodan za bržu naplatu bez pravljenja formalniih obaveza kupcu ili za PDV. Po uplati, možete formirati račun i time napraviti formalnu obavezu koja je proistekla iz te uplate kupca.

U ovoj formi programa imate mogućnost da izdvojite predračune od kojih niste napravili račune, kao i pregled robe koja se nalazi na tim ne fakturisanim predračunima, odnosno robu koja je “rezervisana”.

Unos novog predračuna vršimo izborom opcije „Unos novog predračuna“ preko menija Predračun ili preko ikonice „Dodaje novi predračun“, kao i kombinacijom tastera Shift+Insert.

Polje „Šifra robe“- unosite šifru artikla na koji se stavka odnosi. To isto možete učiniti unosom početnih slova stavke, čime vas program odvodi u novu formu gde se nalaze svi postojeći artikli.

U šifrarnkku robe izbor željenog artikla radimo preko kombinacije tastera Ctrl+Enter ili dvoklikom mišem na odabrani artikal, i opet smo na formi za izradu predračuna.

Polja „Naziv robe“ i „Maloprodajna cena“ se prepisuju direktno iz Šifarnika robe, a vaš zadatak je da samo unesete Količinu , a program će ostalo sam preračunati.

Nakon unetih podataka potrebno je snimiti promene klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl + S.

Posle opcije snimi pristupa se rasknjižavanju, izborom opcije Rasknjiži iz padajućeg menija Predračun, klikom na ikonicu Rasknjiži ili kombinacijom tastera Ctrl + R. Na isti način vršimo i otključavanje Predračuna, nakon čega opet možemo da vršimo izmene unutar određene stavke koju smo otključali.

Predračun / Briši’. Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki predračuna.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

Predračun / Štampa. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Predračuna. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom tastera Ctrl+P.

Jednom formiran predračun može se kopirati u Fakturu izborom opcije Prebacivanje u fakture iz menija Servis, čime se u fakturi automatski ispisuje polje Osnov za fakturisanje, pozivajući se na broj predračuna i datum kad je on formiran.

U meniju Prikaz imate mogućnost pregleda nefakturisane robe i neformiranih računa iz predračuna.