Šifrarnik tipova robe

Izborom ove opcije u meniju Šifarnici dobija se sledeći ekran:

Ovde su po defaultu unešena dva tipa robe : hrana i piće, a Vi po želji možete unositi i druge tipove.

To činite tako što kliknete na ikonicu “ Dodaje novu robu“ u toolbar meniju ili preko menija Šifarnik tipova robe i unesete naziv novog tipa robe.

Nakon završetka unosa sve promene snimite klikom na ikonicu za snimanje ili izborom opcije Snimu i meniju Šifarnik tipova robe ili preko tastature kombinacijom tastera Ctrl S.