Dramin RMP System – Finansijsko

Modul Finansijsko je namenjeno vođenju poslovnih knjiga za jedno ili više preduzeća.

U okviru njega možete naći važeći Kontni plan, ali korisniku je ostavljena mogućnost da sam unese svoja analitička konta, kao i analitiku poslovnih partnera.

Program obuhvata širok skup finansijskih izveštaja koji omogućavaju korisniku da pored bilansa stanja i uspeha, vidi i bruto bilans, zaključni list, karticu konta itd.

Pokretanjem programa i uspešnim unosom potrebnih podataka u login , ako ste obavili licenciranje, dolazimo do glavnog prozora programa Dramin RMP system za modul Finansijsko:

RMPFinansijsko

U osnovnoj formi prepoznaćete uobičajene elemente Windows programa. U skladu s tim, forme Dramin RMP Systema imaju svoje uobičajene elemente forme i do svih opcija koje program Dramin RMP system nudi možemo doći izborom odgovarajuće stavke ponuđenih menija, preko izdvojenih ikonica za najčešće korišćene opcije ili nekom od prečica sa tastature a same opcije će biti opisane prolaskom kroz sve menije i njihove stavke. U okviru prozora nalazi se meni, tu su zatim alati, statusna linija i linija naslova okvira forme.

Meni:

Meni je linija koja se nalazi ispod naslova, i sadrži sve bitne elemente za rad u programu.

Preko njega možete pristupiti pojedinim opcijama forme i izgleda. Meni se kod modula Finansijsko sastoji od Promena, Izveštaja, Šifarnici, Servis, Pomoć.

U prvoj opciji menija nalaze se Promene, preko koga dolazite do Unosa naloga za knjiženje i opcije povezivanje

Meni Izveštaji se odnosi na pregled svega onoga što radimo u programu preko ulaza i izlaza. Pa tu možemo naći Karticu konta,pregled rasknjiženih naloga,rekapitulaciju, zaključni list,konta u klasi, kartica radnih jedinica,bilans stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine,izveštaj o promenama na kapitalu, statistički ankes,bruto bilans, izvod otvorenih stavki, elektronski izvod podataka.

Sledeća oblast u meniju su Šifarnici. Ovde unosimo podatke o svim pravnim i fizičkim licima sa kojima dato preduzeće stupa u poslovni kontakt., brojevi tekućih računa preko kojih dato preduzeće posluje, kontni plan…

Kao važan parametar u ovom delu prozora je meni Servis koji se odnosi na sva podešavanja vezana za rad u programu, za informacije o korisniku programa, firmama za koja se rade knjiženja, importovanja kontnog plana, podešavanja vezana za bilanse, podešavanja tabele naloga…

I na kraju imamo meni Pomoć.

Alati:

Drugi uobičajen element Dramin RMP systema su alati. Kod modula Finansijsko to je Nalog

Alati predstavljaju najčešće korišćene opcije iz modula, tkzv. Prečice za rad u programima.