Pregled obračuna PDV

Izveštaj PO PDV kad otvorite prikazuje Vam pregled obračuna PDVa za poreski period od početnog do krajnjeg datuma obračunskog perioda. Program datum postavlja na osnovu datuma knjiženja i definisanja u podacima o firmi za koju radite da li je mesečni ili tromesečni obveznik. Ako je datum knjiženja manji od 16og u mesecu poreski period koji vam se nudi je od prvog dana prethodnog meseca do poslednjeg dana prethodnog meseca, u slučaju da je PDV obveznik mesečni. U slučaju da je poreski obveznik tromesečni, ponuđeni vremenski period biće za prethodno tromesečje. Ovaj datum možete promenuti u gornjem desnom uglu forme, četvrtim sa desne strane tasterom, odnosno klikom na sličicu zupčanika. Tad Vam je omogućena promena datuma. Kliknete na zupčanik i otvoriće vam se kalendar na kome treba to da odaberete početni i krajnji datum za koji radite obračun. Kad ste odabrali početni i krajnji datum kliknete na taster potvrdi i program će ponovo obračunati PDV za novozadati period. Kad ste to uradili obručun možete odštampati pritiskom na taster zdesna na sličicu štampača, odnosno možete izvesti u xml pritiskom na prvi taster grupe tastera koje se nalazi u gornjem desnom uglu forme. Podatke koje program obračunava i prikazuje u ovom pregledu unosite u promenama u poslednjoj opciji menija pppdv birajući odgovarajuću opštu evidenciju za pdv.