Virmani

Virmani je opcija za izradu Naloga za prenos.

Izborom ove opcije otvara nam se prozor za rad za Nalogom:

DraminRMPsystemMaloprodajaVirmani

Rad u nalogu za prenos započinjemo klikom na opciju „Novi“ u toolbar meniju ili izborom opcije „Unos novog naloga za prenos“ iz padajućeg menija Nalog za prenos.

Polje Dužnik se automatski popunjava definisanjem vaših podataka na početku rada sa programom.

Isti slučaj je i sa poljem Račun dužnika.

Doznaka je takođe polje koje se automatski upisuje izborom Šifre plaćanja. Klikom na Šifru plaćanja otvara nam se pomoćni prozor za izbor šifre na koju se naša doznaka odnosi. Prenos izabrane šifre u prozor Naloga za prenos vršimo kombinacijom tastera Ctrl+Enter, čime nam se šifra upisuje u polje šifra plaćanja, a njen opis u polje Doznaka.

Poverilac je poslovni partner koji se nalazi u istoimenom šifarniku. Klikom na polje Poverilac otvara nam se prozor za izbor poverioca. Nakon izbora poslovnog partnera na glavni prozor za rad sa virmanima vraćamo se izborom kombinacije tastera Ctrl+Enter.

Pored toga što nam se popunjava naziv poverioca, ukoliko smo u podatke o poslovnom partneru uneli i njegov tekući račun, i polje Račun poverioca nam se automatski popunjava.

Nakon unetih podataka potrebno je snimiti promene klikom na ikonicu Snimi, ili iz padajućeg menija izborom opcije snimi, kao i kombinacijom tastera Ctrl + S.

Virmani’ -> ‘Briši’. Izborom ove opcije vršimo brisanje naloga za prenos.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

‘Virmani’ -> ‘Štampa’. Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Virmana. Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Takođe postoji opcija da pre puštanja na štampu izborom opcije „Pregled pre štampe“, vidimo izgled naloga za prenos.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl P.