Importovanje kontnog plana

Servis → Importovanje kontnog plana

Pored već postojećeg kontnog plana, program dozvoljava i uvoz vašeg kontnog plana,kao i šifarnika poslovnih partnera.

Izborom ove opcije iz menija Servis otvara se sledeća forma:

RMPFinansijskoImportovanjeKontnogPlana

Izborom jedne od ove dve opcije iz ponuđene ili izabrane putanje dodajete, odnosno 'gazite' vaše podatke.