Pregled nefakturisane robe

U ovim pregledu imate pregled robe za koju su pravljeni predračuni, a nisu uraðeni konačni računi.

Da izbrišete robu iz ovog pregleda potrebno je da uradite fakturisanje ili obrišete predračun.

Sortiranje pregleda vršite klikom na zaglavlje kolone po kojoj želite sortirati podatke.

Štampa je omogućena preko ikonice tool bara, menija i kombinacijom tastera Ctrl-P.

Datumski opseg prikaza menjate u datumskim poljima tool bara za željeni opseg prikaza. Datum dokumenta ili datum prometa su opcije prikaza koje postavljate iz menija Prikaz.

Grupisanjem prikazuje Vam se zbirna količina nefakturisane robe.

Pregled zatvarate klikom na crveni krstić u gornjem desnom uglu forme.