Izveštaj o tokovima gotovine

Izveštaji → Izveštaji o tokovima gotovine

Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o prilivima i odlivima gotovine jednog pravnog lica po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i finansiranja, u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

Izveštaj o novčanim tokovima čini bitnu komponentu finansijskog izveštaja i smatra se centralnim ciljem procesa finansijskog izveštavanja, a sa bilansom stanja i uspeha čini nerazdvojnu celinu.Na taj način se u sistem finansijskog izveštavanja uvodi još jedan važan finansijski instrument sa ciljem da korisnicima omogući da ocene sposobnost firme da generiše pozitivne tokove gotovine, odnosno da procene njegovu likvidnost.

On je osnovna dopuna bilansa uspeha.

Izborom opcije iz menija Izveštaji otvara se sledeća forma:

RMPFinansijskoTokoviGotovine

Dati izveštaj možemo videti na dan koji izaberemo u ponuđenoj opciji, kao i samo one pozicije koje nas trenutno interesuju unosom pozicije u polje pretrage.

Ovaj izveštaj možemo odštampati preko opcije Štampa iz menija ili klikom na štampač u toolbar meniju. Takođe štampu možemo pozvati i kombinacijom tasera Ctrl P.