Pojmovi

Opis pojmova.

Dvoklik - postupak koji radite mišem duplim klikom levim tasterom miša. Kad je miš pozicioniran na odreðenom delu ekrana, dva uzastopna klika levim tasterom miša, bez pomeranja miša su dvoklik. Koristite ga npr. kad sa radne površine računara startuje neki program tj. otvarate dokument. Brzina kojom treba da uzastopno dva puta kliknete na levi taster miša (bez pomeranja miša) podešava se na nivou računara i nalazi se u Control Panelu u opciji Mouse. U Control Panelu (u opciji Mouse) možete i obrnuti funkciju levog i desnog tastera, ako Vam to više odgovara.

Forma - Skup elemenata uokviren u prozor koji Vas izveštava i omogućava dalje akcije u programu. Aktrivna forma (prozor) razlikuje se od ostalim intezivnijim bojama koje je naglašavaju u odnosu na ostale forme. Najčešće je to tamnija plava boja naslova forme.

Meni - Ispod plavog okvira aktivnog prozora nalazi se red sa pojmovima koji omogućavaju pristup do odreðenih opcija prozora. Do tih pojmova možete doći mišem i levim klikom miša ih aktivirati. Jednako tako možete i pritisnuti taster Alt i na pojmovima će pojedina slova biti podvučena. Pritiskom na tastaturi na podvučeno slovu u pojmu, startujete željenu opciju menija bez korišćenja miša.

Tool bar - red sličica ispod menija forme koje omogućavaju brži pristup pojedinim opcijama programa. Zadržavanjem pokazivača (Cursor) iznad sličice tool bara, otvara se komentar koji bliže opisuje funkciju prečice. Levi klik mišem otvara odabranu opciju.