Uvoz podataka druge firme RMP systema

Uvoz podataka iz drugih baza je opcija koja nam omogućava da prenosimo podatke iz drugih baza. Na taj način možemo da prenesemo obračunske jedinice, poslovne partnere kao i šifarnik robe zajedno sa prometom.

Izborom ove opcije otvara se sledeći prozor:

DraminRMPsystemRazmenaPodatakaUvoz

Izborom firme iz koje želimo da prebacimo podatke, kao i opcija koje želimo da prebacimo vršimo uvoz podataka.

Ukoliko prilikom prebacivanja izaberemo opciju prebacivanja prometa javlja Vam se upozorenje:

DraminRMPsystemRazmenaPodatakaUvozUpozorenje

Ukoliko ste sigurni da ne želite da prekinete uvoz podataka klikom na polje „Yes“ uvoz će da se nastavi. Na kraju Vas program obaveštava da je uvoz uspešno izvršen.

DraminRMPsystemRazmenaPodatakaUvozUspesno

Na isti način možete da uradite i importovanje šifrarnika ( roba, poslovni partneri, obračunske jedinice).

U modulu (tip objekta ili magacina) Finansijsko ova opcija omogućava prenos kontnog plata sa analitikama, šifrarnik dokumenata i definicije operacije za poresku evidenciju (KIR/KPR).

Ova forma u slučaju modula Finansijko ima sledeći izgled:

Uvoz-podataka-iz-druge-firme-RMP-systema-Finansijsko