Povezivanje kartica konta – izvod otvorenih stavki

Promene → Povezivanje

Opcija Povezivanje odnosi se na povezivanja knjiženih dokumenata u okviru jednog poslovnog partnera.

Izborom ove opcije otvara se sledeća forma:

RMPFinansijskoPovezivanje

Ovde su nam data konta svih poslovnih partnera.Međutim, ukoliko želimo prikaz i neposlovnih partnera potrebno je štriklirati istoimeno polje u gornjem delu prozora, čime nam se u levi deo dodaju sva postojeća konta.

Ona konta na kojima postoje knjiženja po pravilu su obeležena drugom bojom u odnosu na ostala.

Izborom poslovnog partnera za koga hoćemo da radimo povezanost, u desnom delu prozora prikazuju se sva knjiženja vezana za tog poslovnog parnera na datom kontu.

Povezivanje radimo na taj način što selektujemo dokumenta koja želimo da povežemo, pritom držeći taster Shift. Nakon toga izaberemo opciju Poveži, ili iz padajućeg menija Povezivanje kartice, ili izborom opcije Poveži iz toolbar menija, desnim klikom miša na selektovana dokumenta, ili kombinacijom tastera Ctrl+V.

Istim princip rada je i sa opcijom Ražveži.

U status baru nam se prikazuju stanja na datom kontu, te ukoliko nakon povezivanja dokumenata postoji saldo, možemo da pristupimo štampanju IOS-a (Izvoda otvorenih stavki) izborom istog iz menija Povezivanje kartice, ili klikom na ikonicu Štampa u toolbar meniju.