Otvaranje novih modula/magacina

Naziv : unesite naziv objekta/modula koji će Vam se pojavljivanti u gornjem desnom uglu osnovne forme programa.

Adresa : upišite adresu lokacije objekta koji otvarate.

Mesto : upišite mesto lokacije objekta koji otvarate.

Radni nalog : naziv/šifra pod kojim pratite promene u knjigovodstvu

Datum upisa u registar : podatak potreban za obrazac PPDG1

Površina : unesite površinu objekta

Tip objekta/modula : odaberite odgovarajući modul/magacin za koji imate licencu (Veleprodaja, Maloprodaja, Ugostitelj, ... )

Tip magacina : odaberite naèin vođenje cena u objektu