Šifrarnik jedinice mere

Ukoliko se u toku rada ispostavi da nam je potrebna neka nova jedinica mere koja ne postoji među ponuđenim možemo je dodati preko ove opcije. Takođe, moguće je vršiti izmene i brisati postojeće jedinice.

Kao što vidite program po difoltu daje izbor najčešće korišćenih jedinica mere. Međutim, ukoliko želite da uradite novi unos jedinice mere, to možete uraditi preko ikonice Dodaje novu jedincu mere z toolbar-a, izborom opcije Unos novog preko menija PDV ili klikom na taster Insert.

Jedinice mere / Prepiši šifru.Ukoliko smo šifrarnik PDV pozvali iz nekog drugog prozora za koji su nam potrebni podaci o nekoj od jedinica mere možemo prepisati šifru izborom ove opcije. To zapravo znači da ćemo se vratiti na prethodni prozor a da će u odgovarajuće polje biti upisani potrebni podaci o odabranoj jedinici mere. Ovaj prenos možemo uraditi i kombinacijom tastera Ctrl Enter

Sve promene koje radimo u ovom prozoru potrebno je snimiti klikom na ikonicu Snimi u toolbar meniju ili izborom opcije Snimi iz padajućeg menija PDV, kao i kombinacijom tastera Ctrl S.

Šifrarnik PDV / Briši. Izborom ove opcije vršimo brisanje stavki šifrarnika.

Brisanje radimo i preko toolbar menija izborom ikonice „ brisanje selektovane stavke „ ili izborom taster Delete.

Jedinice mere / Štampa . Klikom na ovu stavku u meniju pozivamo obrazac za štampu Šifarnika jedinice mere.Sam proces štampe počinje klikom na opciju ‘štampa’, i procedura je ista kao i kod svih štampa iz Windows okruženja. Takođe postoji opcija da pre puštanja na štampu izborom opcije „Exoprt report“,exportujemo šifrarnik na željeno mesto.

Štampu možemo izvršiti i izborom ikonice štampača iz toolbar-a ili kombinacijom taster Ctrl P.